Thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Tiếng Anh về bảo hiểm


   Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn Visitor môt số thuật ngữ tiếng Anh bảo hiểm mà tác giả đã sưu tập qua hàng ngàn trang tài liệu dịch thuộc mọi thể loại. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn yêu thích môn dịch thuât tiếng anh đặc biệt là tiếng anh về bảo hiểm
English
Tiếng Việt
Costs
chi phí
Coverage
phạm vi bảo hiểm
Cover note
giấy chứng nhận bảo hiểm
Current income
thu nhập hiện thời
Damages
tiền bồi thường
Date of issue
ngày cấp đơn bảo hiểm
Declaration
khai báo
Declarations section
phần khai báo
Claims made basis liability coverage
bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở phát sinh đơn khiếu nại
Claims occurrence basis liability coverage
bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở phát sinh sự cố
Clause
điều khoản
Client
khách hàng
Collusion
sự thông đồng
Commision of authority
giấy ủy quyền
Competence
năng lực

0 nhận xét:

Đăng nhận xét