Trước khi tham gia viết bài mong các bạn bỏ ra 05 phút để đọc nội quy tránh trường hợp bị xóa bài và chặn vĩnh viễn.
• Diễn đàn dịch tiếng anh là  nơi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của những người biết tiếng anh bao gồm các tiếng anh chuyên nghành.
• Bản nội quy này được thông báo công khai đến mọi người và là căn cứ để xử lý và giải quyết thắc mắc của thành viên.
• Bài viết vi phạm có thể được chỉnh sửa, xóa, và thành viên sẽ bị xử lý mà không cần thông báo trước.
• Admin có quyền sử dụng bài viết chuyên ngành khác nhau như: Chuyên ngành tiếng anh y tế, xây dựng , địa chất v…v của thành viên trong phạm vị website www.Dichtienganh.
• Thành viên phải chịu tránh nhiệm về nội dung bài viết của mình.
• Admin có quyền chỉnh sửa nôi dung các bài viết nếu bản dịch không chuẩn
• Dichtienganh.vn  không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung chia sẻ trên toàn bộ Diễn đàn.
• Dichtienganh.vn không cho phép sử dụng thương hiệu "Dichtienganh.vn'  trong bất cứ trường nào khi chưa được ban quản trị Dichtienganh.vn cho phép.
    - Tất cả các nội dung tham gia diễn đàn Dichtienganh.vn  phải thực hiện như sau:
Không nên gửi các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chủ để thảo luận. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang mục có nội dung phù hợp hơn.
Không được gửi các bài viết có tính chất đả kích, khích bác hoặc nói xấu thành viên khác.
Chỉ được phép viết bài sưu tầm từ các nơi khác khi ghi rõ nguồn gốc.
Bạn được phép gửi các bài viết hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Diễn đàn khuyến khích điều này.
Bạn có thể gửi thông báo vào admin1@dichtienganh.vn  về những bài viết có nội dung không phù hợp
Không vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam
Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
Không liên quan đến chính trị, tôn giáo.
Không liên quan đến H A C K, bẻ khóa, Kiếm tiền trên mạng.
Không đả kích lẫn nhau.
Không được dùng địa chỉ mail ảo tham khi tham gia comment
  -  Quy định về bài viết:
• Trước khi viết bài vui lòng xem qua diễn đàn xem đã đề cập chưa.
• Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, nghiêm túc.
• Bài trả lời không lạc đề, phải có tính xây dựng, nội dung rõ ràng.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Nội quy

     Trước khi tham gia viết bài mong các bạn bỏ ra 05 phút để đọc nội quy tránh trường hợp bị xóa bài và chặn vĩnh viễn.
• Diễn đàn dịch tiếng anh là  nơi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của những người biết tiếng anh bao gồm các tiếng anh chuyên nghành.
• Bản nội quy này được thông báo công khai đến mọi người và là căn cứ để xử lý và giải quyết thắc mắc của thành viên.
• Bài viết vi phạm có thể được chỉnh sửa, xóa, và thành viên sẽ bị xử lý mà không cần thông báo trước.
• Admin có quyền sử dụng bài viết chuyên ngành khác nhau như: Chuyên ngành tiếng anh y tế, xây dựng , địa chất v…v của thành viên trong phạm vị website www.Dichtienganh.
• Thành viên phải chịu tránh nhiệm về nội dung bài viết của mình.
• Admin có quyền chỉnh sửa nôi dung các bài viết nếu bản dịch không chuẩn
• Dichtienganh.vn  không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung chia sẻ trên toàn bộ Diễn đàn.
• Dichtienganh.vn không cho phép sử dụng thương hiệu "Dichtienganh.vn'  trong bất cứ trường nào khi chưa được ban quản trị Dichtienganh.vn cho phép.
    - Tất cả các nội dung tham gia diễn đàn Dichtienganh.vn  phải thực hiện như sau:
Không nên gửi các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chủ để thảo luận. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang mục có nội dung phù hợp hơn.
Không được gửi các bài viết có tính chất đả kích, khích bác hoặc nói xấu thành viên khác.
Chỉ được phép viết bài sưu tầm từ các nơi khác khi ghi rõ nguồn gốc.
Bạn được phép gửi các bài viết hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Diễn đàn khuyến khích điều này.
Bạn có thể gửi thông báo vào admin1@dichtienganh.vn  về những bài viết có nội dung không phù hợp
Không vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam
Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
Không liên quan đến chính trị, tôn giáo.
Không liên quan đến H A C K, bẻ khóa, Kiếm tiền trên mạng.
Không đả kích lẫn nhau.
Không được dùng địa chỉ mail ảo tham khi tham gia comment
  -  Quy định về bài viết:
• Trước khi viết bài vui lòng xem qua diễn đàn xem đã đề cập chưa.
• Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, nghiêm túc.
• Bài trả lời không lạc đề, phải có tính xây dựng, nội dung rõ ràng.